Sơn trong nhà

Mịn đẹp, ngăn ngừa vi khuẩn
& tự tin lau chùi

Sơn ngoài trời

Thân thiện & Tự làm sạch
với công nghệ Bio