Hiện Tượng Phấn Hóa

Hiện tượng:

  • Bề mặt sơn bị bạc màu từng cụm, có những mảng trắng hoặc lốm đốm trắng.

Giải pháp:

  • Khi sơn lại, cần cạo sạch bề mặt tường và để thật khô, sơn lớp lót chống kiềm trước khi sơn hoàn thiện.
ht_phanhoa
Maxi_Cali_ST_In EVEREST PLUS