Hiện Tượng Nấm Mốc

Hiện tượng:

  • Màng sơn bị rong rêu và nấm mốc bám vào thành từng mảng.

Giải pháp:

  • Ngăn ngừa tường bị làm ẩm, cạo sạch lớp sơn cũ, xử lý bề mặt tường với dung dịch diệt nấm, rêu mốc, sơn lại theo đúng hệ thống sơn thích hợp.
ht_nammoc
Maxi_Cali_ST_In EVEREST PLUS