Cách Phối Màu

Maucap1 Màu sắc tuy phong phú đa dạng nhưng chỉ có 3 màu chính gọi là 3 màu cơ bản :
Màu cơ bản gồm :
- Màu đỏ

- Màu vàng
Màu xanh dương
Maucap2
Phối các màu cơ bản với nhau ta được màu cấp 2.

Màu cấp 2 gồm :
- Màu xanh lá
- Màu cam

- Màu tím

Maucap3

Màu cấp 3 gồm :
- ĐỏCam
VàngCam
VàngXanh lá
Xanh DươngXanh lá
Xanh Dương -Tím
TímĐỏ
Maxi_Cali_ST_In EVEREST PLUS