Kỹ thuật

Sự cố và Giải pháp

Chia sẻ kinh nghiệm

ht_nammoc

Hiện Tượng Nấm Mốc

Hiện tượng: Màng sơn bị rong rêu và nấm mốc bám vào thành từng mảng. Giải pháp: Ngăn ngừa tường bị làm ẩm, cạo sạch lớp sơn cũ, xử lý bề mặt tường với dung dịch diệt nấm, rêu mốc, sơn lại theo đúng hệ thống sơn thích hợp.

ht_matmau

Hiện Tượng Mất Màu

Hiện tượng: Mặt sơn bị mất màu hoặc bạc màu từng mảng lớn. Giải pháp: Dùng sơn lót chống kiềm. Sơn phủ có độ bền màu cao. Thi công đúng hệ thống sơn được giới thiệu.

Page 2 of 212
Maxi_Cali_ST_In EVEREST PLUS