Kỹ thuật

Sự cố và Giải pháp

Chia sẻ kinh nghiệm

son nuoc

Tư vấn kỹ thuật

Màng sơn đẹp là màng sơn sau khi hoàn thiện có : 1. Màu sắc đồng nhất. 2. Bề mặt láng mịn. 3. Không bị bọt ở bề mặt. 4. Không bị da cam do con lăn tạo nên. 5. Không có dấu “giáp mí” giữa 2 lần lăn. Kỹ thuật thi công 1. Chọn [...]

Page 1 of 11
Maxi_Cali_ST_In EVEREST PLUS